HVAC sistemi za ventilaciju i klimatizaciju

HVAC označava grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, u stvari, sve od vašeg klima uređaja kod kuće do velikih sistema koji se koriste u industrijskim kompleksima i stambenim blokovima. Sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju su tehnologija kontrolisanja unutrašnjeg komfora. Dobar sistem ima za cilj da obezbedi termalnu kontrolu i komfor u zatvorenom prostoru koristeći principe termodinamike, mehanike fluida i prenosa toplote. Pored svoje složene funkcijem, HVAC sistemi moraju biti čisti kako bi pružili svoj maksimum.

TEXOFLEX COMBI ANTIMICROBIAL

ALUTEX

ALUTEX ANTIMICROBIAL

POLYTEX

POLYTEX PE 10

TEXOFLEX COMBI

TEXOFLEX AL

TEXOFLEX-AL-STRETCH

TEXOFLEX RF

TEXOFLEX PVC

TEXOFLEX 1

TEXOFLEX 2

IZOTEX

IZOTEX ANTIMICROBIAL

POLYTEX IZO

POLYTEX IZO PE

POLYTEX IZO PVC

IZOTEX D

IZOTEX PVC

IZOTEX 1

IZOTEX COMBI

SONOTEX

POLYTEX SONO

SONOTEX NW

SONOTEX COMBI

SONOTEX D

TEXODAMP SONO

TEXODAMP SONO NW

TEXODAMP COMBI

TEXO CONNECTOR AL STRECH

Texo Connector ACU

TEXO CONNECTOR ACU PE

TEXO CONNECTOR SONO

TEXO CONNECTOR NW

TEXO CONNECTOR COMBI

TEXODAMP SEMIRIGID

TEXODAMP RIGID

TEXOFLEX SLEEVE

TEXOFLEX PVC PRAVOUGAONA

TEXOFLEX PVC PRAVOUGAONA 1

IZOTEX PVC PRAVOUGAONA 1

TEXOFLEX SMOOTH

TEXOFLEX 1/22

TEXOFLEX 2/22

TEXOFLEX JACKET

Usisno potisni ventili

Ventilacione plastične rešetke

Aluminijumska traka

Primena HVAC sistema

Velike kutije klima uređaja koje možete videti na stambenim zgradama ili kancelarijama su primeri ovih sistema. Obično se koriste u velikim industrijskim zgradama, neboderima, stambenim zgradama i velikim unutrašnjim okruženjima. Oni su takođe suštinska komponenta okruženja u kojima postoje zdravstveni propisi koji zahtevaju da se temperatura i vlažnost održavaju na određenim nivoima, koristeći vazduh koji se uzima spolja.