TEXOFLEX JACKET

TEXOFLEX JACKET je izrađen je od mineralne vune debljine 50 mm i spoljnjeg omotača formiranog od aluminijumske i polietilenske folije.

TEXOFLEX JACKET je toplotno izolovana obloga dizajnirana da spreči kondenzaciju i gubitak toplotne energije kod ugaonih kolena kružnog i pravougaonog poprečnog preseka.

NAZIV: TEXOFLEX JACKET

Ident

Konstrukcija

Prečnik

Ugao

TDP50MTC100-90
MTC
100
90°
TDP50MTC125-90
MTC
125
90°
TDP50MTC160-90
MTC
160
90°
TDP50MTC200-90
MTC
200
90°
TDP50MTC250-90
MTC
250
90°
TDP50MTC100-60
MTC
100
60°
TDP50MTC125-60
MTC
125
60°
TDP50MTC160-60
MTC
160
60°
TDP50MTC200-60
MTC
200
60°
TDP50MTC250-60
MTC
250
60°
TDP50MTC100-45
MTC
100
45°
TDP50MTC125-45
MTC
125
45°
TDP50MTC160-45
MTC
160
45°
TDP50MTC200-45
MTC
200
45°
TDP50MTC250-45
MTC
250
45°
TDP50MTT100
MTT
100
TDP50MTT125
MTT
125
TDP50MTT160
MTT
160
TDP50MTT200
MTT
200
TDP50MTT250
MTT
250
TDP50MTY100
MTY
100
TDP50MTY125
MTY
125
TDP50MTY160
MTY
160
TDP50MTY200
MTY
200
TDP50MTY250
MTY
250