Texo Connector ACU

TEXO CONNECTOR ACU je polufleksibilni damper koji se sastoji od jednoslojnog, savitljivog, pertlovanog aluminijuma u kvalitetu Al 99,5. Obložen je spoljnim višeslojnim aluminijumsko/poliesterskom oblogom. Prostor između unutrašnje cevi i spoljašnje obloge ispunjen je materijalom za zvučnu izolaciju, debljine 25 mm. Texo connector je standardno opremljena metalnim, nerđajućim nastavcima na oba kraja. Nastavci se mogu priključiti na bilo koji kruti cevovod ili na drugi uređaj.

CONNECTOR NW je namenjen za klimatizaciju, ventilaciju vazduha i redukcija bučnosti mašina. Rešava problem netačnosti mera i štedi vreme instaliranja i materijala.