Texoflex - AL
savitljiva pertlovana cev aluminijum
OPIS:
Materijal: Jednoslojna, savitljiva pertlovana cev napravljena od aluminijuma u kvalitetu Al 99,5. Otporna na vlagu.

Primena: Za ventilaciju vlažnih sredina. Zbog transporta i dimenzione stabilnosti cev se sabija na približno 1/3 svoje dužine.

temperaturaTemperatura primene: od -30°C do +200°C

precnici Prečnici: od 80 mm do 400 mm

duzina Izradne dužine: max. 10m

pritisak Radni pritisak: max. pritisak do 10.000 Pa

boja Boja: srebrno siva

ident Ident: C11+prečnik

Un. prečnik 

ø=D / mm /

80

90

100

110

120

125

130

135

140

150

160

170

180

190

200

220

250

300

315

350

400

Naziv

 

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

Izradna dužina

/ m /

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

ID broj

 

C11080

C11090

C11100

C11110

C11120

C11125

C11130

C11135

C11140

C11150

C11160

C11170

C11180

C11190

C11200

C11220

C11250

C11300

C11315

C11350

C11400