Izotex - A12
fleksibilna cev
OPIS:
Materijal: Izrađena je od ALUTEX-A12 kao bazne cevi, termičke izolacije od mineralne vune debljine 25 mm i spoljnjeg omotača formiranog od poliesterom laminirane aluminijumske folije. Zbog svoje izuzetne savitljivosti veoma lako se montira i na okrugle i na ovalne priključke. U slučaju gorenja, zahvaljujući primenjenim materijalima ne oslobađa toksične gasove.

Primena: IZOTEX-A12 je veoma laka, savitljiva, termički izolovana cev namenjena za ugradnju u sisteme ventilacije i klimatizacije.

temperaturaTemperatura primene: od -30°C do +140°C

precniciPrečnici: od 82 mm do 508 mm

duzinaIzradne dužine: 10m

pritisakRadni pritisak: max. dozvoljeni pritisak do 2500 Pa

vazduh Max. brzina strujanja vazduha: 30 m/s

ident Ident: C05+prečnik

Un. prečnik 

ø=D / mm /

82

102

112

120

127

133

140

152

160

165

185

203

229

254

280

305

315

356

406

457

508

 

Naziv

 

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

IZOTEX-A12

 

Izradna dužina

/ m /

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

L=10

 

ID broj

 

C05082

C05102

C05112

C05120

C05127

C05133

C05140

C05152

C05160

C05165

C05185

C05203

C05229

C05254

C05280

C05305

C05315

C05356

C05406

C05457

C05508