Tip 1

Опис

Tip 1 – Ventilaciona kutija sa ravnim izvodom za cev

OPIS:

Materijal: TEXO ventilaciona kutija izrađuje se od ABS-a.

Primena: Veoma lagana kutija koja se koristi u centralnom sistemu klimatizacije i ventilacije kao konekcija između fleksibilne TEXO cevi i “grille” ventilacione rešetke. Postoji mogućnost kombinovanja između dimnjačkih cevi i dimenzije gril rešetki. Kutija se izrađuje u crnoj boji i ne vidi se kroz rešetku.

Prednosti: Osnovna prednost ABS TEXO Ventilacione kutije u odnosu na metalnu je manja težina, bolja izolacija (smanjuje pojavu kondenza u eksploataciji), kao i vek trajanja i otpornost na koroziju.

IDENT Naziv A B Namena ulaz
V03101 TIP 1 300 200 125
V03102 TIP 1 300 200 150
V03103 TIP 1 350 200 150
V03104 TIP 1 350 200 200
V03105 TIP 1 400 200 150
V03106 TIP 1 400 200 200
V03107 TIP 1 300 150 125
V03108 TIP 1 300 150 150
V03109 TIP 1 350 150 125
V03110 TIP 1 350 150 150
V03111 TIP 1 400 150 125
V03112 TIP 1 400 150 150
V03113 TIP 1 450 200 150
V03114 TIP 1 450 200 200
V03115 TIP 1 500 200 150
V03116 TIP 1 500 200 200
V03117 TIP 1 500 200 250
V03118 TIP 1 550 200 150
V03119 TIP 1 550 200 200
V03120 TIP 1 550 200 250
V03121 TIP 1 600 200 150
V03122 TIP 1 600 200 200
V03123 TIP 1 600 200 250
V03124 TIP 1 450 150 150
V03126 TIP 1 500 150 150
V03127 TIP 1 500 150 200
V03128 TIP 1 550 150 150
V03129 TIP 1 550 150 200
V03130 TIP 1 600 150 150
V03131 TIP 1 600 150 200
V03132 TIP 1 450 150 200