TEXOFLEX SLEEVE

Опис

Texoflex Sleeve

TEXOFLEX SLEEVE

OPIS:

Materijal:Texoflex Sleeve je izrađena od poliesterom laminirane aluminijumske obloge i staklene mineralne vune debljine 25 mm. Proizvodi se sa plastičnom barijerom, koja olakšava montiranje, time se instalater ne izlaže kontaktu sa staklenom vunom.

Primena:Texoflex Sleeve je pogodna za spečavanje kondenzacije, gubitak toplote/hladnoće za vreme procesa grejanja odnosno hlađenja. Izolacija bilo koje krutog venitalacionog sistema, naročito spiro cevi.

temperaturaTemperatura primene: od -30°C do +140°C

precniciPrečnici: od 65 mm do 508 mm

duzinaIzradne dužine: 10m

boja Boja: siva

identIdent: TSL+ prečnik/dužina

Un. prečnik ø=D / mm Naziv Izradna dužina / m
65 TEXOFLEX SLEEVE 10
76 TEXOFLEX SLEEVE 10
82 TEXOFLEX SLEEVE 10
102 TEXOFLEX SLEEVE 10
127 TEXOFLEX SLEEVE 10
133 TEXOFLEX SLEEVE 10
140 TEXOFLEX SLEEVE 10
152 TEXOFLEX SLEEVE 10
160 TEXOFLEX SLEEVE 10
165 TEXOFLEX SLEEVE 10
180 TEXOFLEX SLEEVE 10
203 TEXOFLEX SLEEVE 10
229 TEXOFLEX SLEEVE 10
254 TEXOFLEX SLEEVE 10
280 TEXOFLEX SLEEVE 10
305 TEXOFLEX SLEEVE 10
315 TEXOFLEX SLEEVE 10
356 TEXOFLEX SLEEVE 10
406 TEXOFLEX SLEEVE 10
457 TEXOFLEX SLEEVE 10
508 TEXOFLEX SLEEVE 10