TEXOFLEX RF

Category:

Опис

Texoflex RF

 TEXOFLEX RF

OPIS:

Materijal: TEXOFLEX-RF/TEXOFLEX-RFD su cevi izrađene od nerđajućeg čelika klase AlSl 316 Ti. TEXOFLEX-RF cev je napravljena od jednog sloja korugovanog nerđajućeg čelika klase AlSl 316 Ti, dok je TEXOFLEX-RFD cev napravljena od dva sloja nerđajućeg čelika klase AlSl 316 Ti.  Kod TEXOFLEX-RFD cevi spoljna strana je korugovana, dok je unutrašnja strana cevi ravna, čime se omogućuje lakše čišćenje i održavanje.

Primena: TEXOFLEX-RF/TEXOFLEX-RFD cevi se ugrađuju u stare i nove dimnjake, prizemnih i višespratnih objekata, za odvođenje produkata sagorevanja. Da bi se ugradio u već postojeće dimnjake, isti moraju biti u adekvatno očuvani i napravljeni u okviru standardna. TEXOFLEX-RF/TEXOFLEX-RFD se mogu primeniti u režimima nadpritisaka i podpritisaka u vlažnim i suvim sredinama. Vrše zaštitu postojećih dimnjaka od rizika kondezacije koji se dešava unutar dimnjaka i omogućuju njihovu dobru zaptivenost.

temperaturaTemperatura primene: od -30°C do +450 °C

precniciPrečnici: od 80 mm do 400 mm

duzinaIzradne dužine: 1, 1.5, 2, 5, 10m

bojaBoja: srebrna

identIdent: TRF+prečnik/dužina; TRFD+prečnik/dužina

Un. prečnik ø=D / mm Naziv Izradna dužina / m
80 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
90 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
100 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
110 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
120 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
125 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
130 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
140 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
150 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
160 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
170 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
180 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
190 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
200 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
220 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
230 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
250 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
300 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
315 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
350 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10
400 TEXOFLEX RF/TEXOFLEX RFD 1/1.5/2/5/ 10