TEXOFLEX EF

Опис

TEXOFLEX EF

TEXOFLEX EF

OPIS:

ELEKTROFLEX je cev za mehaničku zaštitu kablova od oštećenja. Izrađena je od kombinacije mekog i tvrdog PVC-a. To joj obezbeđuje izvanrednu savitljivost i malu specifičnu težinu, kao i veoma dobre mehaničke osobine i lep spoljašnji izgled. Minimalni radijus savijanja cevi jednak je 1,5 Ds.

Materijal: Cev je izrađena od SAMOGASIVOG materijala. Otporna je na veliki broj hemijskih supstanci. Nije uljno otporna.

temperaturaTemperatura primene: od -10°C do +60°C

precniciPrečnici: 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 i 60 mm

duzinaIzradne dužine: 20m

bojaBoja: siva

identIdent: C20+prečnik

Un. prečnik ø=D / mmNAZIVIzradna dužina / mID broj za dužinu mUn. prečnik ø=D / mmNAZIVIzradna dužina / mID broj za dužinu m
11EFL=20C2001111MQL=20C28011
13EFL=20C2001313MQL=20C28013
15EFL=20C2001515MQL=20C28015
16EFL=20C2001616MQL=20C28016
18EFL=20C2001818MQL=20C28018
20EFL=20C2002020MQL=20C28020
22EFL=20C2002222MQL=20C28022
25EFL=20C2002525MQL=20C28025
28EFL=20C2002828MQL=20C28028
30EFL=20C2003030MQL=20C28030
32EFL=20C2003232MQL=20C28032
35EFL=20C2003535MQL=20C28035
40EFL=20C2004040MQL=20C28040
45EFL=20C2004545MQL=20C28045
50EFL=20C2005050MQL=20C28050
60EFL=20C2006060MQL=20C28060