TEXOFLEX EF

Опис

TEXOFLEX EF

OPIS:

ELEKTROFLEX je cev za mehaničku zaštitu kablova od oštećenja. Izrađena je od kombinacije mekog i tvrdog PVC-a. To joj obezbeđuje izvanrednu savitljivost i malu specifičnu težinu, kao i veoma dobre mehaničke osobine i lep spoljašnji izgled. Minimalni radijus savijanja cevi jednak je 1,5 Ds.

Materijal: Cev je izrađena od SAMOGASIVOG materijala. Otporna je na veliki broj hemijskih supstanci. Nije uljno otporna.

temperaturaTemperatura primene: od -10°C do +60°C

precniciPrečnici: 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 i 60 mm

duzinaIzradne dužine: 20m

bojaBoja: siva

identIdent: C20+prečnik

Un. prečnik ø=D / mm NAZIV Izradna dužina / m ID broj za dužinu m Un. prečnik ø=D / mm NAZIV Izradna dužina / m ID broj za dužinu m
11 EF L=20 C20011 11 MQ L=20 C28011
13 EF L=20 C20013 13 MQ L=20 C28013
15 EF L=20 C20015 15 MQ L=20 C28015
16 EF L=20 C20016 16 MQ L=20 C28016
18 EF L=20 C20018 18 MQ L=20 C28018
20 EF L=20 C20020 20 MQ L=20 C28020
22 EF L=20 C20022 22 MQ L=20 C28022
25 EF L=20 C20025 25 MQ L=20 C28025
28 EF L=20 C20028 28 MQ L=20 C28028
30 EF L=20 C20030 30 MQ L=20 C28030
32 EF L=20 C20032 32 MQ L=20 C28032
35 EF L=20 C20035 35 MQ L=20 C28035
40 EF L=20 C20040 40 MQ L=20 C28040
45 EF L=20 C20045 45 MQ L=20 C28045
50 EF L=20 C20050 50 MQ L=20 C28050
60 EF L=20 C20060 60 MQ L=20 C28060