TEXOFLEX AL STRETCH

Category:

Опис

Texoflex AL Stretch

TEXOFLEX AL STRETCH

OPIS:

Materijal: TEXOFLEX AL STRETCH je polufleksibilna cev, konstruisana od jednog sloja pertlovanog aluminijuma u kvalitetu Al 99,5, otpornog na vlagu.

Primena: TEXOFLEX AL STRETCH je dizajnirana za ventilaciju u vlažnim sredinama, pogodna za ventilacione sisteme gde je potrebno odsisavanje isparenja. Zbog transporta i dimenzione stabilnosti cev se sabija na približno 1/3 svoje dužine.

temperaturaTemperatura primene: -30°C to + 200°C

precniciPrečnici: od 80 mm do 635 mm

duzinaIzradne dužine: 1.5 m , 3 m, 5 m and 10 m

bojaBoja: siva

identIdent: TALS + prečnik/dužina

Un. prečnik ø=D / mm Naziv Izradne dužine / m
80 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
90 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
100 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
110 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
120 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
125 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
127 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
130 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
140 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
150 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
160 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
180 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
200 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
229 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
250 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
280 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
300 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
315 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
356 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
380 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
406 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
457 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
508 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
510 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
558 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
610 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10
635 TEXOFLEX AL STRETCH 1.5 / 3 / 5 / 10