TEXOFLEX AL STRETCH

Опис

Texoflex AL Stretch

TEXOFLEX AL STRETCH

OPIS:

Materijal: TEXOFLEX AL STRETCH je polufleksibilna cev, konstruisana od jednog sloja pertlovanog aluminijuma u kvalitetu Al 99,5, otpornog na vlagu.

Primena: TEXOFLEX AL STRETCH je dizajnirana za ventilaciju u vlažnim sredinama, pogodna za ventilacione sisteme gde je potrebno odsisavanje isparenja. Zbog transporta i dimenzione stabilnosti cev se sabija na približno 1/3 svoje dužine.

temperaturaTemperatura primene: -30°C to + 200°C

precniciPrečnici: od 80 mm do 635 mm

Texoflex AL StretchIzradne dužine: 1.5 m , 3 m, 5 m and 10 m

Texoflex AL StretchBoja: siva

Texoflex AL StretchIdent: TALS + prečnik/dužina

NAZIV: ALUTEX
Un. prečnik ø=D / mm Izradne dužine / m
80 1.5 / 3 / 5 / 10
90 1.5 / 3 / 5 / 10
100 1.5 / 3 / 5 / 10
110 1.5 / 3 / 5 / 10
120 1.5 / 3 / 5 / 10
125 1.5 / 3 / 5 / 10
127 1.5 / 3 / 5 / 10
130 1.5 / 3 / 5 / 10
140 1.5 / 3 / 5 / 10
150 1.5 / 3 / 5 / 10
160 1.5 / 3 / 5 / 10
180 1.5 / 3 / 5 / 10
200 1.5 / 3 / 5 / 10
229 1.5 / 3 / 5 / 10
250 1.5 / 3 / 5 / 10
280 1.5 / 3 / 5 / 10
300 1.5 / 3 / 5 / 10
315 1.5 / 3 / 5 / 10
356 1.5 / 3 / 5 / 10
380 1.5 / 3 / 5 / 10
406 1.5 / 3 / 5 / 10
457 1.5 / 3 / 5 / 10
508 1.5 / 3 / 5 / 10
510 1.5 / 3 / 5 / 10
558 1.5 / 3 / 5 / 10
610 1.5 / 3 / 5 / 10
635 1.5 / 3 / 5 / 10