TEXOFLEX AL

Category:

Опис

TEXOFLEX AL

TEXOFLEX AL

OPIS:

Materijal: TEXOFLEX AL je polufleksibilna cev, konstruisana od jednog sloja pertlovanog aluminijuma u kvalitetu Al 99,5, otpornog na vlagu.

Primena: TEXOFLEX AL je dizajnirana za ventilaciju u vlažnim sredinama, pogodna za ventilacione sisteme gde je potrebno odsisavanje isparenja. Zbog transporta i dimenzione stabilnosti cev se sabija na približno 1/3 svoje dužine.

temperaturaTemperatura primene: -30°C to + 200°C

precniciPrečnici: od 80 mm do 400 mm

duzinaIzradna dužina:: 3m

bojaBoja: siva

identIdent: TAL + prečnik/dužina

Un. prečnik ø=D / mm Naziv Izradna dužina / m
80 TEXOFLEX AL 3
90 TEXOFLEX AL 3
100 TEXOFLEX AL 3
110 TEXOFLEX AL 3
120 TEXOFLEX AL 3
125 TEXOFLEX AL 3
130 TEXOFLEX AL 3
135 TEXOFLEX AL 3
140 TEXOFLEX AL 3
150 TEXOFLEX AL 3
160 TEXOFLEX AL 3
170 TEXOFLEX AL 3
180 TEXOFLEX AL 3
190 TEXOFLEX AL 3
200 TEXOFLEX AL 3
220 TEXOFLEX AL 3
250 TEXOFLEX AL 3
300 TEXOFLEX AL 3
315 TEXOFLEX AL 3
350 TEXOFLEX AL 3
400 TEXOFLEX AL 3