TEXOFLEX AL

Опис

TEXOFLEX AL

TEXOFLEX AL

OPIS:

Materijal: TEXOFLEX AL je polufleksibilna cev, konstruisana od jednog sloja pertlovanog aluminijuma u kvalitetu Al 99,5, otpornog na vlagu.

Primena: Dizajnirana je za ventilaciju u vlažnim sredinama, pogodna za ventilacione sisteme gde je potrebno odsisavanje isparenja. Zbog transporta i dimenzione stabilnosti cev se sabija na približno 1/3 svoje dužine.

temperaturaTemperatura primene: -30°C to + 200°C

precniciPrečnici: od 80 mm do 400 mm

TEXOFLEX ALIzradna dužina:: 3m

TEXOFLEX ALBoja: siva

TEXOFLEX ALIdent: TAL + prečnik/dužina

NAZIV: ALUTEX
Un. prečnik ø=D / mm Izradne dužine / m
80 3
90 3
100 3
110 3
120 3
125 3
130 3
135 3
140 3
150 3
160 3
170 3
180 3
190 3
200 3
220 3
250 3
300 3
315 3
350 3
400 3