Tehnoexport - Kontakt
Adresa:

Tehnoexport D.O.O.

Jovana Popovića 43, Kralja Petra I bb / 22320 Inđija

Telefon/Fax:

tel: +381(0) 22 553 453, fax: +381(0) 22 561 417

E-mail:

office@tehnoexport.co.rs

Web:
Matični broj:

08310823

Registarski broj:

21208310823

Šifra delatnosti:

2223

Žiro-Račun:

340-3132-40

PIB

100698781

Izvršni direktor:
Direktor prodaje:

Igor Jelisavčić – igor.jelisavcic@tehnoexport.co.rs

Marketing:
Ljiljana Tomaš – ljiljana.tomas@tehnoexport.com
Sektor podrške prodaji:
Logistika:
Razvoj:

Direktor tehničkog sektora:

Branislav Tomaš –  branislav.tomas@tehnoexport.co.rs

Nabavka: