HVAC sistemi za grejanje, ventilacija i klimatizacija

HVAC označava grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i HVAC sistemi su, u stvari, sve od vašeg klima uređaja kod kuće do velikih sistema koji se koriste u industrijskim kompleksima i stambenim blokovima. Sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC sistemi) su tehnologija kontrlisanja unutrašnjeg konfora. Dobar HVAC sistem ima za cilj da obezbedi termalnu kontrolu i komfor u zatvorenom prostoru koristeći principe termodinamike, mehanike fluida i prenosa toplote.

Primena HVAC sistema

Velike kutije klima uređaja koje možete videti na stambenim zgradama ili kancelarijama su primeri HVAC sistema. Obično se koriste u velikim industrijskim zgradama, neboderima, stambenim zgradama i velikim unutrašnjim okruženjima. Oni su takođe suštinska komponenta okruženja u kojima postoje zdravstveni propisi koji zahtevaju da se temperatura i vlažnost održavaju na određenim nivoima, koristeći vazduh koji se uzima s polja.